สิ่งสำคัญที่ต้องระบุให้ชัดเจนในประกาศเมื่อต้องการหาคนทำงาน

การหาคนทำงานเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้ว เพราะภายในองค์กรจะต้องมีพนักงานที่เข้ามา และออกไปอยู่ หน้าที่ในการหาพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรก็แน่นอนว่าต้องเป็นหน้าที่ของ HR ที่จะทำการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในองค์กร โดยสิ่งที่จะช่วยให้มีผู้คนเข้ามาสมัครงานได้นั้น HR ก็จะต้องทำประกาศการรับสมัครขึ้นมา ซึ่งในการประกาศรับสมัครก็มีสิ่งที่สำคัญที่ต้องระบุให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้ผู้ที่หางานได้เข้าใจ และทราบได้ว่าควรที่จะสมัครหรือไม่ 3 สิ่งที่ควรระบุให้ชัดเจนเมื่อต้องการประกาศหาคนทำงาน 1. … Continue Readingสิ่งสำคัญที่ต้องระบุให้ชัดเจนในประกาศเมื่อต้องการหาคนทำงาน