สิ่งสำคัญที่ต้องระบุให้ชัดเจนในประกาศเมื่อต้องการหาคนทำงาน

หาคนทำงาน

การหาคนทำงานเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้ว เพราะภายในองค์กรจะต้องมีพนักงานที่เข้ามา และออกไปอยู่ หน้าที่ในการหาพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรก็แน่นอนว่าต้องเป็นหน้าที่ของ HR ที่จะทำการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในองค์กร โดยสิ่งที่จะช่วยให้มีผู้คนเข้ามาสมัครงานได้นั้น HR ก็จะต้องทำประกาศการรับสมัครขึ้นมา ซึ่งในการประกาศรับสมัครก็มีสิ่งที่สำคัญที่ต้องระบุให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้ผู้ที่หางานได้เข้าใจ และทราบได้ว่าควรที่จะสมัครหรือไม่

3 สิ่งที่ควรระบุให้ชัดเจนเมื่อต้องการประกาศหาคนทำงาน

1. ต้องระบุชื่อตำแหน่งงานที่รับสมัครให้ชัดเจน

สิ่งแรกในประกาศหาคนทำงานต้องระบุให้ชัดเจนเลย ก็คือ การระบุเรื่องของตำแหน่งที่ต้องการเปิดรับสมัครงาน โดยจะต้องระบุชื่อตำแหน่งให้ชัดเจน เนื่องจากว่าผู้ที่หางานส่วนใหญ่มักจะหางานจากการค้นหาชื่อตำแหน่ง HR ที่ทำประกาศรับสมัครงานจึงควรที่จะตั้งชื่อตำแหน่งที่รับสมัครให้สั้น และทำให้ผู้หางานเข้าใจได้เลยว่าองค์กรต้องการที่จะหาพนักงานมาทำงานในส่วนไหน การที่สามารถตั้งชื่อให้กระชับ และเข้าใจง่ายได้ยังช่วยดึงดูดให้ผู้สมัครงานสนใจมากขึ้น และองค์กรเองก็จะสามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

2. อธิบายรายละเอียดการทำงานให้เข้าใจ

นอกจากที่ HR จะต้องระบุชื่อตำแหน่งในประกาศหาคนทำงานให้ชัดเจนแล้วนั้น ในเรื่องของรายละเอียดการทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนเช่นกัน เพื่อที่จะทำให้ผู้สมัครงานเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่า ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นั้นมีหน้าที่อย่างไรบ้าง และมีรายละเอียดอะไรบ้าง อีกทั้งการทราบรายละเอียดของงานยังช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยว่าตัวเองนั้นเหมาะสมที่จะสมัครงานในตำแหน่งนี้หรือไม่ ซึ่งหากว่าผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการก็จะต้องทำการสมัครงานในตำแหน่งงานนั้นแน่นอน

3. การระบุช่วงเงินเดือน

ไม่เพียงแค่เรื่องของตำแหน่งงาน หรือหน้าที่การทำงานที่ต้องประกาศให้ชัดเจนในการหาคนทำงานเท่านั้น แต่ในเรื่องของเงินเดือนเองก็จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน แม้ว่าการระบุเงินเดือนจะมีข้อดี และข้อเสีย แต่ก็เป็นการทำให้ผู้สมัครได้ทราบแล้วว่าช่วงเงินเดือนที่องค์กรจะสามารถจ่ายให้ได้นั้นอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ อีกทั้งการระบุเงินเดือนยังต้องมีความตรงไปตรงมา เพื่อที่จะเป็นการช่วยดึงดูดให้ผู้สมัครงานมีความสนใจมากขึ้น และองค์กรก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับผู้สมัครงานที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งสามข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ HR ควรจะระบุให้ชัดเจนไปในประกาศหาคนทำงาน หรือการรับสมัครงาน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครงานสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้สมัครได้พิจารณาตัวเองได้ด้วยว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับสมัครหรือเปล่า ดังนั้นก่อนการประกาศรับสมัครก็ต้องไม่ลืมใส่ข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ลงไปด้วย